کتاب مجموعه تنقيحی‌ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط (چاپ دوم)

کتاب مجموعه تنقيحی‌ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط (چاپ دوم) در دی ماه 1397 منتشر شده است.
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده

  ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کتاب

   ارسال کتاب در اولین فرصت پس از ثبت سفارش   

کتاب مجموعه تنقيحی‌ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط (چاپ دوم) مشتمل بر عناوین و محورهای ذیل است:

قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

سایر قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی كشور؛

آیین نامه ها، دستورالعملها، تصویبنامه ها و بخشنامه های مرتبط؛

آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

نظرات مشورتی اداره كل حقوقی قوه قضاییه؛

زیرنویس های توضیحی و تنقیحی؛

فهرستهای راهنما؛

واژه نامه‌ تفصیلی؛

و ... .

توضیحاتی در خصوص چاپ دوم کتاب مجموعه تنقيحی‌ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط:

هر چند اقدام عملی برای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی كشور پس از تصویب دو لایحه قانونی در سال 1358 توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نیز تصویب دو قانون در سال‌های 1361 و 1375 توسط مجلس شورای اسلامی، به علل مختلف با تأخیر بسیار و در سال1377 صورت گرفت و اولین شوراهای‌ اسلامی‌ شهر و روستا در سال 1378 تشكیل ‌گردید، ولی این نهاد مردمی كه در واقع نقش یك قوه مقننه محلی را ایفا می كند، با سرعت قابل قبولی جایگاه خود را در بین سایر نهادهای حكومتی پیدا كرد و به مرور رشد قابل توجهی یافت. فارغ از قوانینی كه برای تشكیل انجمن شهر و غیره پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده، قوانین متعددی مربوط به شوراهای اسلامی كشوری، از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاكنون تصویب شده كه اهمّ آن عبارتست از:

اول‌ ـ لایحه ‌قانونی شوراهای ‌محلی مصوب 1358 شورای ‌انقلاب جمهوری‌ ‌اسلامی ایران.

دوم‌ ـ ‌لایحه ‌قانونی انتخابات شوراهای ‌شهر و طریقه اداره ‌آن مصوب 1358 شورای ‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران.

سوم ‌ـ قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشور مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی.

چهارم ـ ‌قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی.

پنجم ‌ـ ‌قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی.

البته اغلب قوانین مذكور و به خصوص فقره پنجم، به مرور با اصلاحات و الحاقات متعددی همراه شده و مقررات فراوانی نیز در ارتباط با آنها به تصویب رسیده است كه در جای خود بدان اشاره خواهد شد.

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای انجام وظایف ذاتی خود در تهیه و انتشار مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات موضوعی، با استفاده از بخشی از كد 101 (شوراهای مردمی) كه یكی از 91 كد موضوعی مورد استفاده در این حوزه می باشد، در سال‌های 1382 و 1384 و عمدتاً با محور قرار دادن ‌قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، به تهیه و انتشار مجموعه قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، مبادرت نمود. سپس این معاونت با توجه به استقبال به عمل آمده از سوی مخاطبان، از سال1390 تا كنون به انتشار چاپهای سوم تا هشتم این اثر (كه در قطع رقعی چاپ شده) همراه با برخی ویژگیهای جدید اقدام كرده است. مهمترین ویژگی درخور توجه که در چاپ حاضر نیز انعکاس یافته، آن است که نظر به عدم نسخ صریح برخی قوانین مربوط به شوراهای اسلامی كشوری به موجب قوانین بعدی، برخی از احكام قوانین قبلی هنوز معتبر به ‌نظر می رسد، لذا سعی شده تا حد امكان و با انجام بررسیهای لازم و اخذ نظر مدیران و كارشناسان محترم وزارت كشور و شورای عالی استانها، مواردی كه در قوانین قبلی معتبر و قابل استناد به نظر می رسید، در زیرنویس مواد ‌قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی، درج شود و اینک این معاونت، به انتشار چاپ حاضر این مجموعه (كه در قطع وزیری منتشر می شود) با لحاظ آخرین تغییرات در قانون مربوط و آیین نامه های آن مبادرت کرده است. در استفاده از مجموعه حاضر توجه به ویژگیهای زیر لازم می باشد:

 اول: مجموعه حاضر تا مهر ماه 1397 از حیث قوانین و آیین نامه های مندرج در مجموعه، به هنگام می باشد.

دوم: ‌پس از تصویب قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، اصلاحات و الحاقات متعددی در مقاطع مختلف زمانی در آن بعمل آمد كه بیشترین تغییر در قانون مذكور مربوط به اصلاح آن در تاریخ 1386/8/27 می باشد. در اصلاحیه مذكور، در تنظیم و جابجایی مواد قانون قبلی و درج مواد جدید، بی دقتی هایی صورت گرفته بود كه منشأ مشكلات متعددی می گردید. در جریان ابلاغ قانون اصلاحی مصوب 1396/4/20، رییس مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون اصلاحی مورد اشاره، متنی با عنوان «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن» را  به پیوست ارسال نمود كه مستند آن بند (5-1) ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور مصوب سال 1389 عنوان شده است. در این متن پیوست، پس از اعمال اصلاحات و الحاقات متعدد در متن قانون، شماره مواد آن در قالب 108 ماده، باز تنظیم شده؛ این نکته لازم به ذکر است که این تنظیم شماره مواد و اعمال اصلاحات و الحاقات (به ویژه با لحاظ نکات ذیل) مصوب مجلس شورای اسلامی نیست. فارغ از مباحث مربوط به بند (5-1) ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات كشور در انجام چنین اقدامی، نكاتی به شرح زیر در خصوص این متن و نحوه انعكاس آن در مجموعه حاضر، قابل ذكر است:

1- در این مجموعه، ترتیب مندرج در متن پیوست مورد اشاره، مبنای عمل این معاونت قرار گرفته است. درعین حال، با تهیه جدولی ناظر بر مقایسه شماره مواد پیشین و جدید و نیز درج شماره پیشین مواد در زیرنویس هر ماده، امكان لازم برای آگاهی و استفاده مخاطبان فراهم شده است.

2- در متن پیوست مورد اشاره، تمامی اصلاحات و الحاقات قانون اعمال گردیده اما تاریخ اصلاح یا الحاق مواد، تبصره‌ها و بندها حذف شده كه این امر موجب عدم آگاهی مردم و مجریان از سیر تطورات قانون و بالتبع آثار مترتب بر آن است. لذا با توجه به اهمیت تاریخ تصویب احکام قانونی، نسبت به درج زیرنویس لازم، ناظر بر اعلام تاریخ اصلاح یا الحاق مواد، تبصره ها و بندها اقدام شده است. همچنین در اعمال این اصلاحات، «ماده 1 مكرر» قانون حذف شده كه دلیلی بر حذف آن یافت نگردید، لذا با توجه به آثار قانونی مترتب بر آن در زیرنویس مربوط تذكر لازم درج شده است.

3- تغییرات شكلی ایجاد شده به تغییر در شماره مواد محدود نشده بلكه اولاً چنانچه در متن قانون نیز به شماره ماده ای اشاره گردیده آن شماره نیز تغییر کرده که در این مجموعه نیز به ناگزیر از آن تبعیت شده است، ثانیاً استفساریه های قانون به درون متن انتقال یافته که به دلیل بر هم خوردن انسجام قانون و توالی مواد آن، در این مجموعه این موارد در زیرنویسها درج شده است.

4- در مواردی، باز تنظیم متن قانون متضمن ایراداتی از قبیل اعمال نادرست ویرایشهای ادبی بدون نظر قانونگذار گردیده که مراتب بدون اعمال در متن مجموعه در زیرنویس مربوط تذكر داده شده است.

سوم: قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375، دارای آیین نامه های متعددی است كه پس از آخرین اصلاحات به عمل آمده در قانون مذكور، به تناسب تغییرات صورت گرفته در قانون، اصلاحات لازم در آن انجام نشده است. حسب بررسی به عمل آمده موارد متعددی در آیین نامه های مذكور مشاهده می شود كه مغایر قوانین اصلاحی می باشد و بدین لحاظ قابلیت استناد ندارد؛ در عین حال چون تا زمانی كه مرجع وضع آیین نامه های مورد اشاره مبادرت به اصلاح آن نكرده، مجوزی برای اصلاح آن در این مجموعه وجود ندارد، لذا سعی شده است در حد امكان در زیرنویس مواد مربوط، به این مغایرتها اشاره گردد. ضمناً در آیین نامه های مورد اشاره نیز كه تحت عناوین متفاوت و در زمانهای مختلف تصویب شده، احكام متعددی مشاهده می شود كه تكراری و یا بعضاً مغایر با احكام قبلی است بدون اینكه به نسخ احكام قبلی تصریح شده باشد. در این ارتباط نیز مناسب است مسؤولان ذیربط ضمن استفاده از موارد مندرج در این مجموعه، آیین نامه های متعدد قانون مذكور را بازبینی كنند و به تناسب قانون معتبر موجود و همچنین مغایرتهای مورد اشاره بین آیین نامه های موصوف، اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نمایند. لازم به ذكر است برای بهره گیری بهتر مخاطبان از مجموعه، در بخش آیین نامه ها، مواردی كه دارای ارتباط موضوعی بوده اند در كنار یكدیگر درج شده اند.

چهارم: آن ‌دسته از دستورالعملهایی كه حسب تكلیف محول شده، توسط شورای عالی استانها به تصویب رسیده از دبیرخانه شورای عالی دریافت و پس از هماهنگی های لازم در این مجموعه درج شده است. همچنین در این چاپ، مؤكداً نظرات وزارت کشور و دبیرخانه شورای یاد شده درخصوص این اثر دریافت و در موارد مربوط اعمال گردیده است كه مراتب تقدیر خود را در این ارتباط اعلام می دارد.

پنجم: بخشنامه های مرتبط که از سوی قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور صادر شده نیز در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته است.

ششم: با توجه به لازم الرعایه بودن آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ایجاد وحدت رویه و همچنین ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع، سعی شده است تمامی آرای مذكور که به موضوع این مجموعه مربوط می باشد، در زیرنویس مواد مربوط درج گردد.

هفتم: هرچند نظرات مشورتی اداره كل ‌حقوقی ‌قوه‌ قضاییه لازم الاتباع نمی باشد، ولی چون در بسیاری از موارد می توان از مبانی استدلالی و نتایج استنباطی آن برای تبیین و تحلیل موضوعات حقوقی بهره برد، لذا در این مجموعه در حدی كه امكان دسترسی به نظرات مذكور مرتبط به موضوع حاصل گردیده، از این نظرات استفاده شده و در زیرنویس موارد مربوط درج گردیده و چنانچه نظر توضیحی و تنقیحی از سوی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین‌ و مقررات ضروری تشخیص داده شده، با درج ‌نشان معاونت در ادامه نظر آمده‌ است.

هشتم: به منظور تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان عزیز به مواد مورد نظر، واژه نامه تفصیلی مبتنی بر واژه‌های کلیدی قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، بر مبنای شماره گذاری جدید قانون، تهیه و در پایان مجموعه گنجانده شده است.

نهم: برای تسهیل و تسریع در دسترسی مخاطبان محترم به مندرجات مجموعه، فهرست فصول قانون تشكیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و همچنین فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در مجموعه، تهیه و در ابتدای مجموعه درج شده است.

[برگرفته از  پیشگفتار کتاب]

[برگرفته از  پيشگفتار کتاب]

بخشها :
ناشر معاو‌نت تدو‌ين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقی رياست جمهوری
شمارگان 5000 نسخه
نوع جلد شوميز
قطع کتاب وزيري
تعداد صفحات 272
شابک 978-600-8804-39-0
سال انتشار 1397
شناسه کالا: 426343
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
    ارسال نظر
    • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
    • - لطفا دیدگاهتان به زبان فارسی و تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
    • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
    • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.